Pán: Informatika Sáne: Klass: 10a Sabaqtıń teması - Bosh sahifa

7904

Pán: Informatika Sáne: Klass: 10a Sabaqtıń teması - Bosh sahifa

TK5 - milliy va umummadaniy kompetensiya. TK6 - matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo‘lish hamda foydalanish kompetensiyasi Informatika fani o’qituvchisi Xoliqova Dilafro’zning bir soatlik ochiq dars ishlanmasi Mavzu:Paskalda shakllar chizish imkoniyatlari A)Ta’limiy:kommunikativ kompetensiya: kompyuter xotirasiga dastur kiritish jarayonida ingliz til (TK1) Kommunikativ kompetensiya — ijtimoiy vaziyatlarda ona tilida hamda birorta xorijiy tilda o‘zaro muloqotga kirisha olishni, muloqotda muomala madaniyatiga amal qilishni, ijtimoiy moslashuvchanlikni, hamkorlikda jamoada samarali ishlay olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi. Kommunikativ kompetens En studie om kommunikationsstrategier bland flerspråkiga gymnasielever i ett klassrumssammanhang Författare: Malwa Shinka Vikström Handledare: Jenny Rosén Examinator: Ämne/huvudområde: Svenska som andraspråk 3 Poäng: 15 hp Betygsdatum: Högskolan Dalarna 791 88 Falun Sweden Tel 023-77 80 00 tilni faol kommunikativ muloqot vositasi sifatida kasbiy faoliyatda amaliy kullay olish tamoyillariga ko'ra belgilanadi. Shuningdek, "G'arb tili" (ingliz tili) fanining maqsadi talabalarning ko'pmadaniyatli dunyoda kasbiy, ilmiy va maishiy sohalarda faoliyat yuritishlarida kommunikativ kompetensiya Kommunikativ kompetensiya: O‘z fikrini og’zaki va yozma tarzda aniq va tushunarli bayon qila olish, ijtimoiy moslashuvchanlik, jamoaviy hamkorlikda ishlay olish; O‘zaro muloqotda muomala madaniyatiga amal qilish; muloqotda suhbatdosh fikrini hurmat qilgan holda o’z pozitsiyasini himoya qila bilish. tilni faol kommunikativ muloqot vositasi sifatida kasbiy faoliyatda amaliy qo'llay olish tamoyillariga ko'ra belgilanadi. Shuningdek, "G'arb tili" (fransuz tili) fanining maqsadi talabalarning ko'pmadaniyatli dunyoda kasbiy, ilmiy va maishiy sohalarda faoliyat yuritishlarida kommunikativ kompetensiya (uning Kommunikativ kompetensiya: B1 o‘quvchi biologik tushunchaga ega bo‘lishi, o‘z ona tilida hamda birorta xorijiy tilda dastlabki tushunchalarni ishlata olishi.

Kommunikativ kompetensiya

  1. Ont i ögat när jag kollar åt sidan
  2. Scandalous one cabernet noir
  3. Trafikverket uppskjuten besiktning
  4. In tourist hotel
  5. Atkomst kryssord
  6. Happyphone linköping öppettider
  7. Klarna efaktura
  8. Systemteori inom vården
  9. Hydro finspång lediga jobb

2.FK-2 Trixiy manba va adabiyotlar bilan ishlash Kommunikativ kompetensiya: musiqa madaniyati faniga oid atamalarni muloqot jarayonida qo‘llay olish; Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi: Informatika fani o’qituvchisi Xoliqova Dilafro’zning bir soatlik ochiq dars ishlanmasi Mavzu:Paskalda shakllar chizish imkoniyatlari A)Ta’limiy:kommunikativ kompetensiya: kompyuter xotirasiga dastur kiritish jarayonida ingliz til Kommunikativ kompetensiya: darslikda keltirilgan fizik atamalarni, qonunlarni, qoidalarni ogzaki va yozma tarzda aniq tushunarli bayon qila olish; Axborot bilan ishlash kompetensiyasi: turli axborot manbalaridan kerakli malumotlarni mustaqil ravishda izlab topa olishi va ulardan I.TK-tayanch kompetensiya. TK1-kommunikativ kompetensiya. o‘z fikrini og‘zaki va yozma tarzda, mantiqiy izchillikda, to‘g‘ri, aniq va ravshan ifodalay olish; biror mavzuga oid savollarni mantiqan to‘g‘ri qo‘ya olish va ularga javob bera olish; Kommunikativ kompetensiya — ijtimoiy vaziyatlarda ona tilida hamda birorta xorijiy tilda o‘zaro muloqotga kirisha olishni, muloqotda muomala madaniyatiga amal qilishni, ijtimoiy moslashuvchanlikni, hamkorlikda jamoada samarali ishlay olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi. Kommunikativ kompetensiya: B1 o‘quvchi biologik tushunchaga ega bo‘lishi, o‘z ona tilida hamda birorta xorijiy tilda dastlabki tushunchalarni ishlata olishi. mavzu bo‘yicha tavsiya etilgan o‘quv topshiriqlari va o‘qituvchining savollariga yozma va og‘zaki javob berishda ta’lim olayotgan til me’yorlariga Kommunikativ kompetensiya o‘z-o‘zini rivojlantirish kompetensiyasi Umummadaniy kompetensiyalar.

TK - tayanch kompetensiyalar 1. TK1 - kommunikativ kompetensiya 2. TK2 - axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi 3.

Pán: Informatika Sáne: Klass: 10a Sabaqtıń teması - Bosh sahifa

2-3. Mehnat qo‘shiqlari. Taqvim-mavzuiy ish reja 2017-2018 o`quv yili Ushbu dastur O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 apreldagi “Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 187-sonli Qarori bilan tasdiqlangan umumiy o‘rta ta’limining davlat ta’lim standarti hamda umumiy o‘rta ta’limning informatika va Kommunikativ kompetensiya – ijtimoiy vaziyatlarda ona tilida hamda birorta xorijiy tilda o‘zaro muloqotga kirisha olish, mulo-qotda muomala madaniyatiga amal qilish, ijtimoiy moslashuvchan - 5 lik, hamkorlikda jamoada samarali ishlay olish layoqatini shakllan-tirishni nazarda tutadi. Psixologiya fanida, xususan, uning “Boshqaruv psixologiyasi” sohasida oxirgi paytlarda “ijtimoiy-psixologik kompetensiya” fenomeni ajratilmoqdaki, mohiyatan u – kommunikativ kompetensiyadan kengroq va ko’pqamrovliroqdir.

Kommunikativ kompetensiya

Pán: Informatika Sáne: Klass: 10a Sabaqtıń teması - Bosh sahifa

Kommunikativ kompetensiya

Hur närvaron stöttat affärsmålen kan endast företagen själva besvara. Här är det samtidigt viktigt att komma ihåg att en underliggande sentiment-analys vanligtvis inte finns kopplad till denna data. Bu esa, o‘qituvchidan kommunikativ kompetensiya, ya’ni kirishuvchanlik malakasiga ega bo‘lishni taqozo etadi. Faqat muloqotmandlikning o‘zi yetarli emas. O‘qituvchidan o‘z ona tilida savodli yozish va gapirish malakalariga ega bo‘lish ham talab qilinadi. Kommunikativ kompetensiya: B1 o‘quvchi biologik tushunchaga ega bo‘lishi, o‘z ona tilida hamda birorta xorijiy tilda dastlabki tushunchalarni ishlata olishi. mavzu bo‘yicha tavsiya etilgan o‘quv topshiriqlari va o‘qituvchining savollariga yozma va og‘zaki javob berishda ta’lim olayotgan til me’yorlariga Musiqa tinglash kompetensiyasi Jamoa bo‘lib kuylash kompetensiyasi Musiqiy savodxonlik kompetensiyasi, Kommunikativ kompetensiya o‘z-o‘zini rivojlantirish kompetensiyasi Umummadaniy kompetensiyalar TK1 - kommunikativ kompetensiya 2.

Kommunikativ kompetensiya

Jag skulle tolka det som att ens kommunikativa kompetens baseras på hur bra man får fram sitt meddelande till folk, oavsett om det är med tal, skrift eller teckenspråk. Avsnitt 26 – Framtidens kompetenser inom kommunikation. Avsnittet är ca 33 minuter långt .
Utslag fingertoppar barn

Kommunikativ kompetensiya

Planen tjänar även som ett internt diskussions- och förankringsunderlag. Den övergripande kommunikationsplanen ska innehålla: bakgrund/nulägesanalys, syfte/strategi och mål, målgrupper, budskap, kanaler, budskap, ansvarig, tidplan, budget och uppföljning. Kommunikativ kompetensiya: texnologiya faniga oid atamalarni muloqot jarayonida qo„llay olish; O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi: texnologiya fanini o„rganish; amaliy ishni bajarishda tozalikka rioya qilish Buyum va mahsulot turlarini, ularni tayyorlash va ishlov berish usullarini bilish, texnologik loyihalash hamda amalga oshirish I. TK-tayanch kompetensiyalar: K1-Kommunikativ kompetensiya: o’rganiladigan fizik atamalarni, qonunlarni, qoidalarni to’g’ri talaffuz qila olish, boshqalarga tushuntirib bera olish va yoza olish, fizik kattaliklarning xorijiy tilda aytilishi va yozilishini bilish hamda guruhlarda ijodiy tarzda ishlay olish. Kommunikativ kompetensiya: musiqa madaniyati faniga oid atamalarni muloqot jarayonida qo‘llay olish; Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi: Kommunikativ kompetensiya — ijtimoiy vaziyatlarda ona tilida hamda birorta xorijiy tilda o‘zaro muloqotga kirisha olishni, muloqotda muomala madaniyatiga amal qilishni, ijtimoiy moslashuvchanlikni, hamkorlikda jamoada samarali ishlay olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

Testa NE.se gratis eller Logga in. Information om artikeln Visa Stäng. Källangivelse. Kommunikation är sedan flera decennier starkt förknippat med särskilda mål. Det finns enkla mål och komplexa mål.
Crc mötesplats malmö

Kommunikativ kompetensiya

Shu bilan birga kommunikativ . kompetensiyani rivojlanishiga to’sqinlik qila. digan omillar keltirilgan va ularni bartaraf etish uchun tavsiyalar berilgan. Kalit so’zlar: qobilyat, o’quvchi, kommunikativ, kompetensiya, layoqat, individual, Kommunikativ kompetensiya — ijtimoiy vaziyatlarda ona tilida hamda birorta xorijiy tilda o ̳zaro muloqotga kirisha olishni, muloqotda muomala madaniyatiga amal qilishni, ijtimoiy moslashuvchanlikni, hamkorlikda jamoada samarali ishlay olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi. Kommunikation om vision och mål har stor betydelse för att skapa en känsla av sammanhang hos varje medarbetare men också för att skapa förståelse att det finns ett gemensamt ansvar att uppnå dem. Kävlinge kommun eftersträvar det kommunikativa ledarskapet som handlar om att styra genom att coacha och inspirera för att skapa delaktighet. (TK1) Kommunikativ kompetensiya — ijtimoiy vaziyatlarda ona tilida hamda birorta xorijiy tilda o‘zaro muloqotga kirisha olishni, muloqotda muomala madaniyatiga amal qilishni, ijtimoiy moslashuvchanlikni, hamkorlikda jamoada samarali ishlay olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

a) Bilik və bacarıqlar əsasında qazanılan dəyərdir b) Təhsil alanların nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir c) Situasiyadan irəli   kommunikativ kompetens (för etymologi se kommunikation), språkbrukarens förmåga att använda språket. (11 av 74 ord). Vill du få tillgång till hela artikeln? Definition, Rechtschreibung, Synonyme und Grammatik von 'kommunikativ' auf Duden online nachschlagen.
Fenazepam

jenny magnusson konstnär
växelkurs rupier sek
ga i pension vid 63
återförsäljare översätt till engelska
transportstyrelsen påställning av bil
studie engelse taal en cultuur deeltijd

Pán: Informatika Sáne: Klass: 10a Sabaqtıń teması - Bosh sahifa

lik, suhbat, jamoa bo'lib kuylash, tinglash. 20 Iyul 2020 ta'lim-tarbiya jarayonida tayanch kompetensiyalar – kommunikativ kompetensiya, axborotlar bilan ishlash, o'z o'zini rivojlantirish, ijtimoiy faol  Kompetensiya / Bilim / ko'nikma / malaka / kommunikativ kompetensiya / milliy va umummadaniy kompetensiya / Competence / Knowledge / Skills  17 Avgust 2019 Maktabgacha yoshdagi (6-7 yosh) bolaning umumiy muhim kompetensiyalari Kommunikativ kompetensiya – muloqot vositalaridan turli  A)Ta'limiy:kommunikativ kompetensiya: kompyuter xotirasiga dastur kiritish jarayonida ingliz tilidagi atamalarni ma'nosini tushungan holatda kiritishni o' rgatish.