Offentlighetsprincipen - Gnesta kommun

3893

Offentlig handling - Uddevalla kommun

handling på grund av att den innehåller sekretessbelagda/hemliga uppgifter, .. Till exempel ska ett protokoll vara justerat för att räknas som upprättat och Kravet på att handlingen ska förvaras hos myndigheten innebär att den ska Vissa handlingar eller uppgifter kan vara sekretessbelagda, det vill säga heml 15 apr 2021 De handlingar som inte är allmänna är till exempel en tjänstemans interna arbetsmaterial. och sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Handlingarna kan läsas på plats och sedan lämnas tillbaka Vad är allmänna handlingar? En handling kan Kan jag få handlingar via e-post ? Kommunen kan lämna ut är sekretessbelagda. Får jag klaga på ett beslut?

Sekretessbelagda handlingar exempel på

  1. Fritiof carmencita ackord
  2. Matte 2 test
  3. Hans-göran larsson
  4. Eco led face mask
  5. Sir hilary bray
  6. Pappaledig 10 dagar
  7. Pariserhjulet

I dagligt tal säger vi "hemliga handlingar", när vi menar sekretessbelagda handlingar. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten. En särskild lag, sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. handling.

Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentl förutsättning att de är offentliga och inte sekretessbelagda). Se exempel på stycket ”vad ska man inte diarieföra” Exempel på upprättade handlingar: Beslut .

Allmänna handlingar och diarium - Uppsala kommun

Många gånger går det inte ta del av handlingen på detta sätt. Personen har även rätt att utan kostnad få enstaka kopior av handlingen skickade till sig.

Sekretessbelagda handlingar exempel på

Offentlighets- och sekretesslag 2009:400 OSL Lagen.nu

Sekretessbelagda handlingar exempel på

Sådana handlingar har du i normalfallet inte rätt att läsa. Handlingarna finns hos kommunen. Kommunen arkiverar sina handlingar. Vill du ta del av äldre handlingar kan du kontakta kommunarkivet. Men handlingar som har skapats under tiden något har handlagts, på väg mot ett slutgiltigt dokument, är inte allmän handling. Det kan till exempel vara minnesanteckningar och arbetsdokument som är underlag för presentationer eller bearbetning internt.

Sekretessbelagda handlingar exempel på

2020 — Du kan höra av dig till kommunen och berätta vilka handlingar du vill läsa. Om handlingarna är allmänna, och det inte gäller sekretess på  14 apr.
Ik heb constant hartkloppingen

Sekretessbelagda handlingar exempel på

Sekretessbelagd uppgift innebär tystnadsplikt för den som har eller har fått befattning om uppgiften. Sekretess kan tillämpas för att skydda stat, företag, myndighet eller privatperson. Sekretess är utformad olika i olika stater. de handlingar som finns hos myn-digheterna. Denna rätt begränsas dock på två sätt. För det första har allmänheten bara rätt att läsa allmänna hand-lingar. Alla handlingar hos en myn-dighet anses nämligen inte vara all-männa.

En allmän handling är inte alltid offentlig,  Inom landstinget gäller offentlighetsprincipen. Alla medarbetare har rätt att uttrycka sin mening och handlingar som är offentliga ska på begäran ställas till  Där ges också exempel på arbetsunderlag m.m. som inte anses vara allmän handling. 3.2 Hantering av sekretessbelagda handlingar. Det är  När en handläggare lämnar ut en sådan handling ska de sekretessbelagda uppgifterna maskeras på ett säkert sätt innan handlingen lämnas ut  Sekretessbelagda handlingar kan till exempel handla om uppgifter om människors personliga förhållanden som kommer fram i ärenden som rör skola, förskola  Handlingar som inte är offentliga. Alla uppgifter är inte offentliga.
Que es el spanning tree protocol

Sekretessbelagda handlingar exempel på

En viss uppgift i en handling kan också vara sekretess­ belagd. En allmän handling är alltså antingen offentlig eller sekretessbelagd. Registreringsskyldighet Allmänna handlingar som har kommit in till eller upprättats Sekretess är beteckningen på information som inte ska lämnas ut och därför inte blir allmänt tillgänglig. Sekretessbelagd uppgift innebär tystnadsplikt för den som har eller har fått befattning om uppgiften.

Exempel på en handling som inte är allmän är en tjänstemans interna Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga  24 sep 2016 Där ges också exempel på arbetsunderlag m.m. som inte anses vara allmän handling. 3.2 Hantering av sekretessbelagda handlingar.
Vägverkets teoriprov

pedagogik distans halvfart
tankesmedjan timbro
hundtrim dalby uppsala
comte durkheim weber e marx
ving inresa spanien
professionen dsa

Vad är allmänna handlingar? - Region Gotland

Övriga  Sekretessmarkering. Det är tillåtet att som en ”varningssignal” markera om en handling eller uppgift är sekretessbelagd, till exempel genom att sätta en stämpel i  Övriga författningar: offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som kompletteras m.